Warries Volhard! Warries Persist!

{image.index}/{image.total}

Welkom by Hoërskool Warmbad / Welcome to Hoërskool Warmbad

Uit die Hoof se Kantoor

Hoërskool Warmbad is soos ʼn vragskip, dié vrag is van onskatbare waarde, op koers! Die draaisirkel van so ʼn vragskip pas definitief nie op ʼn sent nie en is aanvanklik glad nie sigbaar nie. Ek is wel verskriklik opgewonde oor die koers en rigting waarop ons Warries stuur. Ek voel die positiewe atmosfeer wanneer die eerste leerders in die oggend hul daaglikse treë op ons terrein gee. Hierdie energie verminder hoegenaamd glad nie deur die loop van die dag nie. Dit bly tasbaar en wanneer jy op die terrein sou rondbeweeg in die aand, is daar ʼn teenwoordigheid wat die more aanroep!
Ons strewe daarna om te verseker dat elke leerder hierdie energie as leefwyse aanleer. Dit sal dan verseker dat wanneer hul, hul vlerke sprei deur hulle deeglik aanspraak gemaak gaan word op ʼn teenwoordige plek in ons samelewing. Ek sien in my geestes oog hoe die toekomstige Warries, soos die Warries van ouds, nie net in die samelewing inpas nie, maar hoe hulle pasaangeërs word wat werk skep en ons ekonomie met trots uitbou!
Die tema vir Maart 2018 word uit ons woord vir 2018 gekry: VERHOUDINGS
Voor elke dag begin, staan by die agterdeur, asem lekker diep in en dank ons Vader vir die potensiaal wat in die lug opgevang lê. Glo Sy woord en weerstaan die vyand.
Ons het die Mini-Eksamen wat oor minder as 2 weke afskop. Maak asseblief seker dat elke leerder, Gr. 8 tot 12 voldoende tyd voor die boeke spandeer! Leerders, kom voorbereid na die klaskamer. Vra die regte vrae en verdiep jul kennis!
On the extra mural activities we’ve kicked off with our Winter sports. I would like to make use of this opportunity to wish all our learners participating in these activities God speed! Our Orators, Debating-teams and Drama learners will also be engaging with their activities! I thank all of you for your dedication and hard work! I can say in advance that I’m proud of you all!!
Ek sluit hierdie boodskap af met ʼn trotse terug-blik op Interhoër 2018. Ek verwys na my intieme gesprek met ons atlete en sangatlete. My versoek aan ons atlete, om niks anders te doen as om teen jouself te kompeteer en te wen nie, was in die oortreffende trap vervul. Vir die ‘buite staander’ sal wat ek nou gaan sê hoegenaamd glad nie sin maak nie, maar ek bedank elkeen van julle vir die fantastiese oorwinning wat ons atletiekspan 2018 behaal het. BAIE DANKIE. Ek is nie net opgewonde oor Interhoër 2019 omrede ons die gasheerskool is nie, ek is opgewonde want die Warries het 2018 die beste vastrap in jare gehad en ons gaan na bo skiet! I.s. Interhoër 2019, hou asseblief al ons kommunikasie platforms in oog en raak op alle vlakke by ons voorbereiding en aanbieding betrokke!

Warm Warmbad Groete

Mnr J.D.P Liddle

Nuus / News

Kliek op die skakel om die nuutste verwikkelinge te sien op ons elektroniese nuusstelsel. Click on this link to stay up to date with the latest news through our electronic news system.

Kalender/ Calendar

Vir belangrike datums en gebeure, hou asseblief die kalender dop op ons elektroniese nuusstelsel! For important dates and events please visit the calendar on our electronic news system!

Elektroniese Nuusstelsel/ Electronic News System

Die D6 Skool Kommunikeerder kan op u rekenaar of slimfoon gelaai word. The D6 School Communicator can be uploaded on your cellphone or pc/computer.

http://d6.co.za/education/downloads/

Visie en Missie

Ons Visie

Waardes is die fondasie van gedrag en karakter. Met die verandering van 'n Reëlgedrewe skool na 'n Waardegedrewe skool, het ons dit ten doel om elke kind se karkter so te vorm, deur waardes vas te lê, dat hy/sy 'n gesonde, standvastige en doelgerigte persoon sal wees wat 'n verskil gaan maak in die samelewing. Waardes in plek - alles in plek.

Ons Missie

Die vier waardes waarop Hoërskool Warmbad fokus is Respek, Integriteit, Hardwerkend en Aanvaarding. (RIHA) Ons streef om dit op 'n kreatiewe en treffende wyse oor te dra en om daardeur elke persoon se karakter te bou op alle terreine (akademie, kultuur, sport en sosiaal).

Algemeen / General

Kliek hier vir algemene skoolinligting. Click here for general school information.

Gedragskode/

Code of Conduct

Kliek hier vir 'n volledige gedragskode, skoolreëls en uniforminligting. For complete code of conduct, including school rules and uniform information, click here.

Geskiedenis/

History

Om meer van Hoërskool Warmbad se geskiedenis te lees, kliek hier. To learn more about Hoërskool Warmbad's history, click here.

 

RESPEK

INTEGRITEIT

HARDWERKEND

AANVAARDING

Kontak ons/ Contact us